top of page

Witaj 55555!

Transakcja nr xxxxxx    

Dostępne środki 1234 PLN

Zlecający

Sprawdź ID

1)

Pin

Imię, nazwisko

Notka

Rodzaj transakcji

Kwota 

Prowizja

2)

Przelicz

Po wybraniu poniższych transakcji przeliczenie prowizji nie jest możliwe lub domyślnie prowizja równa "0"

Wypłata bez prowizji

Zamówienie zdrapek

Wyciąg papierowy

Dokumenty na życzenie

Zaświadczenie o rachunku

Nr Teleportfel odbiorcy

Sprawdź ID

Dane odbiorcy

Nr konta odbiorcy

Tytuł transakcji

Status obsługi

Data zlecenia 

Data realizacji

Uwagi

Autoryzacja

Zapisz

Autoryzuj

Od góry:

1) Po wpisaniu nr-u teleportfela podstawiają nam się dane użytkownika oraz wyświetla się saldo konta.

2) Wybieramy rodzaj transakcji i tak po kolei w tabeli wybór transakcji + możliwa akcja (dostępność pól).

Przy niektórych rodzajach transakcji wartość  transakcji ustalona jest z góry (te zaznaczone na czerwono) i są to transakcje bezprowizyjne. Mamy obowiązek zapewnić klientom dostęp do takich rzeczy. Aby nie generować więcej ręcznie przesunięć między rachunkami uznałem, że powinny to być transakcje, które będziemy wybierać z rozwijanego menu. Zastanawiam się czy możemy dodać do magazynu sklepowego taką transakcję jako produkt z określoną wartością. Po wybraniu danej transakcji system pobierałby jej cenę z magazynu.

Moduł do zleceń przelewów działał by w zasadzie jak moduł zamówień. Transakcja stałaby się produktem.

Reszta na pewno jest zrozumiała.

Rodzaj transakcji

Kwota

Prowizja

Nr Teleportfel

Nr konta

Przelew bankowy

Przelew na Teleportfel

Wypłata gotówki

Kod płatniczy

Pole aktywne

Przeliczalna

Aktywne w zależności od wyboru

Aktywne w zależności od wyboru

lub

Pole aktywne

Przeliczalna

J.W.

J.W.

Pole aktywne

Przeliczalna

Pole aktywne

Nieaktywna

Pole aktywne

Przeliczalna

Wartość ustalona z góry

Nieaktywna

Wartość ustalona z góry

Wartość ustalona z góry

Wartość ustalona z góry

Nieaktywna

Nieaktywna

Nieaktywna

Nieaktywne

Nieaktywne

Nieaktywne

Nieaktywne

Nieaktywne

J.W.

Pole aktywne

Pole aktywne

Nieaktywne

Aktywne

Aktywne

Aktywne

Aktywne

Aktywne

Wypłata bez prowizji

Zamówienie zdrapek

Wyciąg papierowy

Dokumenty na życzenie

Zaświadczenie o rachunku

bottom of page